Nhẫn đeo tay đá ngọc cẩm thạch JN 02

10.000.000 9.500.000

Thân nhẫn: vàng trắng, 2 chỉ

Mặt nhẫn: đá ngọc cẩm thạch, 4.5kr

Kích thước: có đủ các size