Tranh thêu hoa sen

Chất liệu: chỉ lụa trên nền cotton

Kích thước: 48 cm x 92 cm