Nghệ sỹ Đặng Đức Thành với cụm tác phẩm Lụa I và Lụa II

Tác phẩm Lụa I

Nghệ sĩ/Artist: Đặng Đức Thành

Nhà điêu khắc Đặng Đức Thành sinh năm 1970,tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1993, sang tác của Đặng Đức Thành chủ yếu trên chất liệu đá com-posite, trừu tượng là phong cách chủ đạo.Quan niệm nghệ thuật chủ đạo của Đặng Đức Thành “Mọi sự vật hiện tượng thay đổi theo thời gian.Với những tác phẩm điêu khắc có thể tôi chỉ là người chủ động giúp lưu lại dấu ấn thời gian thay đổi nhanh chậm khác nhau trên từng chất liệu”

Ý tưởng của tác phẩm trong triển lãm Nghệ thuật Đồng Vọng Hoa Lư 2020

Tác phẩm Lụa I và Lụa II thể hiện dấu ấn thời gian như dải lụa mềm bao phủ khối vật chất vững chắc cứng rắn (như đá) trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn, ẩn chứa những vẻ đẹp cảm nhận từ cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *