Vòng đeo tay Thạch Anh vàng

2.000.000 1.500.000

Thể loại: Vòng tay Thạch anh vàng

Mô tả: 18 hạt thạch anh

Hợp mệnh: thổ, hỏa