Ấm chén Thạch Anh

4.950.000

Bộ gồm: 6 chén + 1 ấm

Chất liệu: đá thạch anh vàng