Kim tự tháp đá thạch anh vàng

2.000.000 1.500.000