Tranh thêu hoa

Chất liệu: Sợi lụa thêu trên nền cotton

Kích thước: 48cm x 92cm