Nhẫn đeo tay đá ngọc bích JN01

7.600.000 7.350.000

Quy cách sản phẩm:

Thân nhẫn: nhẫn nữ bằng vàng, 2 chỉ 18kr

Mặt nhẫn: đá ngọc bích 4 kr