Mặt vòng đá saphire xanh

Thân: 1 carat vàng 18

Mặt: 5 carats đá saphire xanh