Di lặc Bồ tát

Chất liệu: Gỗ hương

Tên sản phẩm: Di lặc bồ tát

Kích thước: L50 x W45 x H125