Tranh sơn mài Làng quê

Chất liệu: gỗ sơn mài

Kích thước: 150 cm x 80 cm