Tranh thêu Cánh đồng hoa

Chất liệu: chỉ lụa mầu thêu trên nền cotton

Kích thước: 48cm x 92cm