Tranh thêu Hồ gươm

Chất liệu: Tranh thêu trên lụa, sợi thêu bằng lụa

Kích thước: 75 cm x 125cm