Tượng đồng Quan công

Chất liệu: đồng nguyên chất

Kích thước: L25 x W25 x H52